Today you left us, (August 05, 2017 ) but there is not a moment when you are not within us. Remembering you Brother

સાદો અતિ સુલક્ષણો
કાઠી કૂળરી લાજ
ખવડ જોડ્ય ખલકમાં
જડશે નહીં જયરાજ.

ઉપડ્યું હતું હજી અબઘડી
જબ્બર તારુ જહાજ
ઉતાવળે કેમ ઉતરી ગયો
જાણેય ન કરી જયરાજ

કાંઠો છાંડી કાઠી તણું
હજુતો વેતું થયુંતું વાણ
જલ્દી હશે શું જયરાજને
કે પરલોક કિધાં પરિયાણ

Recently one of my client’s projects, I have to update WordPress and plugins. At admin panel, there is the update available message but there is no option to update WordPress and there is a no add a new plugin button in the plugin menu. Also, there is no any message plugin update available but there updates. Check attachment for more details.

WordPress 4.9.8 is available! Please do notify the site administrator.

Error message

So checked wp-config.php may be old developer disable updates, but in this files, there is no any code for disabling DISALLOW_FILE_MODS so added below code and working perfectly.

define(‘DISALLOW_FILE_MODS’,false);

 

Note: Also check may be there set”true”, if yes then write false.

 

Let’s know need any help. Happy to help.

 

આજથી એક વર્ષ પહેલાં મારા મોટાભાઈ, કવિ અને સાહિત્યનો ઊગતો સિતારો, લોમેવધામ ધજાળાના સેવક અમારા ગામમાજ અંગ્રેજીના શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા સાવ નાની ઉંમરે અનંત ના માર્ગે નીકળી ગયા.

તેઓ એક મોજીલું વ્યક્તિત્વ હતા, હમેશા હસતું રવું, ફ્રી સમયે હમેશા લખવું અને વાંસન કરવું, તેમને મજા આવે તેજ કરવુ, કોઈના બીજાના જીવનમાં ક્યારે દખલના દેવી નહી અને પોતોના કામમા વ્યસ્ત રેવું, મિત્રો સાથે બહાર ડીનરમાં જવું ,ફિલ્મો જોવી, ફરવા જવું વગેરે એવી તો ઘણી બધી બાબતો મારી માટે તેમનું જીવન એક પેરણા સ્વરૂપ હતા. મારી સાથે હમેશા મોટાભાઈ કરતા મીત્ર તરીકે રહેતા મારે કાઈ પણ જરૂર હોય તો પેલો ફોન તમને કરતો જયારે ધરે જાવ ત્યારે “આવો સાહેબ” કહી ને મીઠો આવકાર આપતા અને વધારે વાંચન કરવા માટે કહેતા અને હમેંઆ બુક્સ ગિફ્ટ કરતા માટે આજે તેમની બહુંજ ખોટપ વર્તાઈ છે.

તે મજબૂત મનોબળના હતા, દવા હાલતી ત્યારે એક દિવસ પણ મુજણા નોતો, મને કેતા અતિયારે રડવાથી ભેગું ના થાઈ અતિયારે હિંમત રાખીને લડવાનું અને CRC coordinator ની પરીક્ષા પાસ કરીને નોકરી સાલું કરી દીધી હતું. Ahmedavad હતા ત્યારે રોજ મને એક ફોટૉ મોકલતા અને કેતા ફુલ સારું છે કાઈ ઉપાદીના કરતો.

હમેશા એક ઉપસોસ રહે છે જાજુ સાથે રહીયા નહિ, પેલા ભણતર માટે અને પછી business માટે જુદા રહિયા.

તેમના પરમ મિત્ર પ્રવીણભાઈ ખાચરે Pravinbhai Khachar તેમનું આખું જીવન સરિત્ર (http://jayrajkhavad.in/muthi-usero-manvi-sv-jayrajbhai-kha…/) લખેલ છે. અમારી અને સાહિત્ય જગત માટે જયરાજભાઈ શુ હતા આખો લેખ વાંચીને સમજાય જશે.

વિશ્વાસ નથી આવતો ભાઈ અમારી સાથે નથી પણ જિંદગીમાં નાધારેલું હમેશા થઈ જાય છે એને તે સિવકારવું જ પડે.

તેમની વેબસાઈટ http://jayrajkhavad.in એને ફેસબુક પેજ https://m.facebook.com/pathikbyjayraj છે તમા અમે જયરાજભાઈ દ્વ્રારા લખેલ કવિતાઓ એને ગજલો પોસ્ટ કરતા રહસુ.

આભાર

One of my projects, When try to push my work on bitbucket using Git Base it gives me failed to push error.

After the google, got the solutions. Thanks to @Javier Parra

You have the same error then try below commands

git push origin master –force
or short of force -f

git push origin master -f

Credits

Happy to announce just started a new online e-commerce business with my five friends with BeFunky.in

At BeFunky.in we provide a wide range of smartphone cases with a lot of design and models.

In future we are coming with T-shirts and  other products

For more details please visit website.

Updates (11-09-2019)

Befunky.in acquired by surat based party.